หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ประกาศสำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12 พ.ย. 2562)
>> ประกาศสำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ (15 ส.ค. 2562)
>> ประกาศสำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของราชการ (22 เม.ย. 2562)
>> ประกาศสำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ (1 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
>> ประกาศสำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.. (16 ม.ค. 2562)
>> ประกาศสำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (15 ม.ค. 2562)
>> ประกาศสำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) (24 ธ.ค. 2561)
- ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2400 ซีซี (25 ก.ย. 2561)
- ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (25 ก.ย. 2561)
- ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของราชการ จำนวน 1 รายการ รถยนต์ อิซูซุ สีขาว กข 1080 (15 ม.ค. 2559)
- ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เรื่อง ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2559 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (11 พ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง

หน้า : [1]